V posledních dvou měsících roku 2017 naše společnost úspěšně dokončila obnovu několika stromořadí a to jak na území hl. m. Prahy (ulice Korunní), tak například v obci Jenštejn (část Nový Jenštejn).