Ve městě Žďár nad Sázavou, kde zajišťujeme pravidelnou údržbu městské zeleně v subdodavatelském režimu pro společnost Purum s.r.o., setrvale navyšujeme objem prováděných prací vlivem výrazného posílení personálních i technických kapacit.